30. 12. 2016

Magnicifent interiors captured by David Burdeny

Myslím, že toto bude asi môj najopulentnejší post aký s vami kedy budem zdieľať. Väčšinou v interiéri preferujem jednoduché tvary s minimom doplnkov. (Veď kto by pre dobré sväté rany na tom chcel utierať prach?!) 
Burdenyho fotografie Moje Minimalistické Ja vyvádza z miery. Každý jeden interiér ma fascinuje, tie detaily, farby, svetlo, kompozícia všetko! Pripomína mi to filmy Wesa Andersona. Nikdy by mi nenapadlo, že by spojenie Kuby, Ruska a Talianska mohlo vyzerať takto rozprávkovo.
Snáď bol váš Ježiško aspoň z polovice takto opulentný!

I think this will be my most opulent post which I ever share with you. Mostly I prefer in the interior simple shapes with a few accessories. (For good lord, who want wipe dust on this?!) 
Burdeny photographies My Minimalistic I makes confused. Every single interior fascinate me, those details, colors, light, composition, it all! It reminds me movies of Wes Anderson. I would never have occurred to me, that connection of Cuba, Russia, and Italy could look so fantastic. I hope, that your Christmas was at least half as opulent!  Portfolio: David Burdeny
Credit: Miss Moss

17. 12. 2016

Golden tale #2 (coloring page)


Pekný víkend prajem všetkým! Užite si s omaľovánku. Ja očividne medzi písaním diplomovky, zdobením koláčikov a iných vianočnovín, nemám čo na práci a predpokladám, že vy tiež (ironické ha!).


Happy weekend to all! Enjoy it with the coloring page. Apparently, between I write a diploma thesis, decorated cakes, and the another Christmas stuff, I haven't what other on my work. I suppose, that you too (ironic ha!).

12. 12. 2016

Christmas wishlist


Pozerám, že na mojom wishliste sú samé handričky. Asi by som tam mala pripísať ešte uvedomelosť. Alebo to si nechám na budúce Vianoce. Samá čierno-bielo-sivá. Nehovorím, že to spolu všetko ladí, ale dá sa to. Čo máte na svojom wishliste vy?

I'm looking on my Christmas wishlist that is full of clothes. Maybe I need to ascribe to awareness. Or I will let it to for next Christmas. All is black-white-gray. I'm not saying that all look good together, but it ok. What do you have on your wishlist?  

8. 12. 2016

Keep calm and...
Nebol ešte ani december, keď sa som náhodne ocitla v sobotu večer v Eurovei. Skoro ma tam  vyrútilo. Triliarda nákupychtivých ľudí. Klaustrofobické prostredie dotvárali koledníci. Toto asi nie je už pre mňa. Buď budem chodiť po meste kanálmi, alebo vianočné nákupy zbúcham cez internet. Stále ma akosi vianočná atmosféra nechytá. Ako ste na tom vy?


The December even not started when I found myself at Saturday in Eurovea (shopping center).  It was horrible. Billions of wanna-buy-something people were  everywhere. Claustrophobic scene co-created carolers. This is not already for me. Either I go with the canals of the city, or Christmas shopping I will do on the internet. Still, Christmas atmosphere is not coming to me. What about you?

1. 12. 2016

Back to TuscanyNavštívila som už rôzne obľúbené dovolenkové destinácie. Toskánsko mi ale každý rok nijakým spôsobom unikalo. Až do minulého leta. Bolo tak krásne, že som ho musela navšíviť opäť tento rok. Fakt to tam vyzerá ako v tých steel/pilcherových filmoch!
Našli sme si apartmánik cez booking v Monacianno, dedinka neďaleko Sieny. Fotky sú mix bývania, Sieny a Florencie. Musím povedať, že po futbalovom Paríži, to bol balzam na dušu. Tí vyobliekaní, spokojní Taliani... ešte aj chlapík obsluhucúci pumpu mal zapravenú košeľu. Modrá košeľa bola tuším must-have medzi mužmi.
Rada by som spísala nijaké tipy akurát, že... jediné čo mi napadá, je zmrzlináreň Grom, ktorú sme si v Siene obľúbili. Neskôr som zistila, že ide o reťazec, ale to nevadí. Ooo, a ešte, ak pôjdete do Florencie, majte na pamäti, že je to kašmírové kráľovstvo, takže pozerajte po svetríkoch!

Already I visited many different favorite holiday destinations. Tuscany for some reason eluded me every year. Until last summer. It was so beautiful, that I had visited this place again this year. Truly it there looks like in Steel/Pilcher movies!
We found out the apartment through Booking in Monacianno, a village near Siena. Pictures are a mix of living, Siena, and Firenze. I must say, that after football Paris, it was a balm for a soul. Well-dressed up, satisfied Italians...yet man worked on the gas station had edited shirt. The blue shirt was a must-have between men, I think...
I would like to write some tips for you but... the only thing on my mind is Grom gelato, which we liked in Siena. Later, I found out, that this is a chain, but nevermind. And more, if you go to Firenze, don't forget, that is cashmere kingdom, so catch your eyes on sweaters!22. 11. 2016

Window on the worldZbožňujem veľké okná, veľké postele, drevený obklad... vlastne je toho veľa čo zbožňujem, čo si budeme... Dnes, len taký „visual break“ s preklikmi na pekné byty. Teda ako ktoré, hlavne také čo sa nestratili vo víre internetu.  

I adore the huge windows, big beds, wood paneling... actually, it is a lot of things which I adore, I can't deceiving. Today, just little „visual break“ with clicks on beautiful homes. Well, but not all, just there which didn't lost in space of internet.

Credit: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /

17. 11. 2016

Golden tale #1 (coloring page)Nápad vytvárať a zdieľať omaľovánky na blogu som mala už dlhší čas v hlave. Počas doby zretia nápadu, som zistila, že samozrejme nie som jediná, komu to napadlo. (Facka na ego!) Ale nevadí, vraj radšej neskoro ako nikdy. Dúfam, že sa páči a nemáte problém so sťahovaním...The idea to create and share coloring pages I had a longer time in my head. During the period maturation idea, I found out, of course, that I'm not only one, who thought of it. (Blow to the ego!) But nevermind, supposedly, better later than never. I hope, you like it and don't have a problem with saving...

3. 11. 2016

Magical gifs

Milujem gifká! Ak sa podaria, viem naň hypnoticky civieť niekoľko minút a často sa k ním vraciam. To, že ich neviem robiť je ešte dôvod navyše prečo ma tak fascinujú, ale mám to na svojom to-do liste. Je pravda, že dnes je nato množstvo programov, ale tá kvalita, to už nie je ono...
Keď som našla tento Tumblr, okamžite som sa zaľúbila. Keď som zistila, že patrí spolutvorcovi Carbonmade, tak som odpadla. Carbonmade je stránka združujúca online portfóliá rôznych kreatívnych odvetí. Tam a na Deviantarte, som strávila takmer celú strednú školu. Tieto dve stránky, boli mojím pornom, tak-tak! Od strednej ale veľa vody pretieklo, veľa platforiem vzniklo a moje stalkerské preferencie sa zmenili... viete čo myslím? Máte to tak podobne?

I love gifs! If they look good, I can gaze their hypnotically for several minutes and often, I return to them. The thing that I don't know how to make gifs, is another reason why they so fascinating me. But I have it on my to-do list. I know, today we have many programs for it, but this quality is not the same...
When I found this Tumblr, immediately I fell in love. When I found out that is co-creator of Carbonmade, so I passed out. Carbonmade is web associating portfolios from many creative departments. Here and on the Deviantart, I spent nearly whole my high school. This two web pages, were my porn, yyyep! But from times of high school, a lot of water fell down, born many platforms and my stalkers preferences were changed... you know what I mean? Do you have a similar experience?

27. 10. 2016

Shades of autumn

Dnes len tak stručne. Nechápem ako už môže byť koniec októbra. Viete čomu ešte nechápem? Ako som mohla doteraz nevedieť o tomto a tomto blogu! Ak vám nijaký podobný napadá, poteším sa každému tipu!

Today just briefly. I don't understand how can be the end of October. You know what I don't understand too? How couldn't I know about this and this blog! If you know about something similar, I will be a delighted with every tip from you!