10. 10. 2016

Záväzok začiatočníka


   

   

Približne pred rokom som prišla k precitnutiu. Načisto hlúpnem! Je pre to určite veľa dôvodov (čítaj ironicky). No myslím, že jeden z nich je aj to, že celý deň v podstate striedmo pozerám do obrazovky, alebo do mobilu. Povedala som si, že musím, začať robiť niečo offline, pričom musím používať ruky inak, ako len bezprizorne klikať...  
Jediné, čo mi z toho vyšlo bolo kreslenie. Prekreslila som vlastne celú mladosť, aj keď nikdy mi to nešlo tak ako by som chcela, aj tak robilo mi to radosť. A tak, už rok sa tomu snažím venovať vo voľnom čase, je to taký môj malý záväzok. Postupne chcem s vami svoje pokroky zdieľať, čiže z malého záväzku sa stáva seriózny záväzok, čo ma síce straší, ale tak mi treba. Máte aj vy voči sebe nijaké záväzky?

About a year ago I had an awakening. I’m going to be completely stupid! There are certainly many reasons (read ironically). But I think, one of them it also, that basically all day I looking to desktop or to mobile. I said myself, I need to do something offline, where I will use my hands, in another way, not just furious clicking…
The only thing I could do is drawing. I have drawn whole my youth, even though not even how I want, but always it was a joy for me. So, I try to draw and sketch for last year in my free time, is it my little commitment. Step by step, I want to share my progress with you, so from little commitment will come a serious commitment, what scares me, but so what. Do you have any commitments with yourself?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára