22. 11. 2016

Window on the worldZbožňujem veľké okná, veľké postele, drevený obklad... vlastne je toho veľa čo zbožňujem, čo si budeme... Dnes, len taký „visual break“ s preklikmi na pekné byty. Teda ako ktoré, hlavne také čo sa nestratili vo víre internetu.  

I adore the huge windows, big beds, wood paneling... actually, it is a lot of things which I adore, I can't deceiving. Today, just little „visual break“ with clicks on beautiful homes. Well, but not all, just there which didn't lost in space of internet.

Credit: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /

17. 11. 2016

Golden tale #1 (coloring page)Nápad vytvárať a zdieľať omaľovánky na blogu som mala už dlhší čas v hlave. Počas doby zretia nápadu, som zistila, že samozrejme nie som jediná, komu to napadlo. (Facka na ego!) Ale nevadí, vraj radšej neskoro ako nikdy. Dúfam, že sa páči a nemáte problém so sťahovaním...The idea to create and share coloring pages I had a longer time in my head. During the period maturation idea, I found out, of course, that I'm not only one, who thought of it. (Blow to the ego!) But nevermind, supposedly, better later than never. I hope, you like it and don't have a problem with saving...

3. 11. 2016

Magical gifs

Milujem gifká! Ak sa podaria, viem naň hypnoticky civieť niekoľko minút a často sa k ním vraciam. To, že ich neviem robiť je ešte dôvod navyše prečo ma tak fascinujú, ale mám to na svojom to-do liste. Je pravda, že dnes je nato množstvo programov, ale tá kvalita, to už nie je ono...
Keď som našla tento Tumblr, okamžite som sa zaľúbila. Keď som zistila, že patrí spolutvorcovi Carbonmade, tak som odpadla. Carbonmade je stránka združujúca online portfóliá rôznych kreatívnych odvetí. Tam a na Deviantarte, som strávila takmer celú strednú školu. Tieto dve stránky, boli mojím pornom, tak-tak! Od strednej ale veľa vody pretieklo, veľa platforiem vzniklo a moje stalkerské preferencie sa zmenili... viete čo myslím? Máte to tak podobne?

I love gifs! If they look good, I can gaze their hypnotically for several minutes and often, I return to them. The thing that I don't know how to make gifs, is another reason why they so fascinating me. But I have it on my to-do list. I know, today we have many programs for it, but this quality is not the same...
When I found this Tumblr, immediately I fell in love. When I found out that is co-creator of Carbonmade, so I passed out. Carbonmade is web associating portfolios from many creative departments. Here and on the Deviantart, I spent nearly whole my high school. This two web pages, were my porn, yyyep! But from times of high school, a lot of water fell down, born many platforms and my stalkers preferences were changed... you know what I mean? Do you have a similar experience?