3. 11. 2016

Magical gifs

Milujem gifká! Ak sa podaria, viem naň hypnoticky civieť niekoľko minút a často sa k ním vraciam. To, že ich neviem robiť je ešte dôvod navyše prečo ma tak fascinujú, ale mám to na svojom to-do liste. Je pravda, že dnes je nato množstvo programov, ale tá kvalita, to už nie je ono...
Keď som našla tento Tumblr, okamžite som sa zaľúbila. Keď som zistila, že patrí spolutvorcovi Carbonmade, tak som odpadla. Carbonmade je stránka združujúca online portfóliá rôznych kreatívnych odvetí. Tam a na Deviantarte, som strávila takmer celú strednú školu. Tieto dve stránky, boli mojím pornom, tak-tak! Od strednej ale veľa vody pretieklo, veľa platforiem vzniklo a moje stalkerské preferencie sa zmenili... viete čo myslím? Máte to tak podobne?

I love gifs! If they look good, I can gaze their hypnotically for several minutes and often, I return to them. The thing that I don't know how to make gifs, is another reason why they so fascinating me. But I have it on my to-do list. I know, today we have many programs for it, but this quality is not the same...
When I found this Tumblr, immediately I fell in love. When I found out that is co-creator of Carbonmade, so I passed out. Carbonmade is web associating portfolios from many creative departments. Here and on the Deviantart, I spent nearly whole my high school. This two web pages, were my porn, yyyep! But from times of high school, a lot of water fell down, born many platforms and my stalkers preferences were changed... you know what I mean? Do you have a similar experience?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára