30. 12. 2016

Magnicifent interiors captured by David Burdeny

Myslím, že toto bude asi môj najopulentnejší post aký s vami kedy budem zdieľať. Väčšinou v interiéri preferujem jednoduché tvary s minimom doplnkov. (Veď kto by pre dobré sväté rany na tom chcel utierať prach?!) 
Burdenyho fotografie Moje Minimalistické Ja vyvádza z miery. Každý jeden interiér ma fascinuje, tie detaily, farby, svetlo, kompozícia všetko! Pripomína mi to filmy Wesa Andersona. Nikdy by mi nenapadlo, že by spojenie Kuby, Ruska a Talianska mohlo vyzerať takto rozprávkovo.
Snáď bol váš Ježiško aspoň z polovice takto opulentný!

I think this will be my most opulent post which I ever share with you. Mostly I prefer in the interior simple shapes with a few accessories. (For good lord, who want wipe dust on this?!) 
Burdeny photographies My Minimalistic I makes confused. Every single interior fascinate me, those details, colors, light, composition, it all! It reminds me movies of Wes Anderson. I would never have occurred to me, that connection of Cuba, Russia, and Italy could look so fantastic. I hope, that your Christmas was at least half as opulent!  Portfolio: David Burdeny
Credit: Miss Moss

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára