3. 2. 2017

When maths meet nature and together created art - Katy Ann Gilmore

Zatiaľ som s vami zdieľala prevažne interiéry, handričky či moje veci. Dnes pridávam rubriku ART. Inak by sa mohla volať aj že „škoda, že také neviem robiť“ alebo „prečo ma to do riti nenapadlo skôr“. 
To isté platí v prípade Katy Ann Gilmore. Myslím, že som ju dávnejšie našla niekde cez Fubiz. Katy tvorí prevažne tenučkými fixkami a má svoj štýl, ktorý viem hneď identifikovať aj bez jej mena. Navyše má diplom z matematiky, na ktorú ja nemám trpezlivosť (úprimne, ani mozog) takže o to väčší má môj obdiv. Viac o tvorbe v peknom rozhovore s Lisou Congdon TU. Klikajte/číhajte Katyn Instagram alebo Tumblr.

As yet, I shared with you mostly interiors, clothes or my stuff. Today I begins with category ART. By the way, this section could also call „pity, that I have no idea how to do those things“ or „why the hell I hadn't this idea earlier“.  
For example, I can mention Katy Ann Gilmore. I think I found her some time ago on Fubiz. Katy mainly creates with thin pens and she has a unique style which I can identify without reading her name. In addition, she has a diploma from maths, maths which I never had a patience (honestly, brain neither) so the greater admiration me from me. More about her creation you can read in this nice interview with Lisa Congdon HERE. Click/follow Katy on Instagram or Tumblr.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára