8. 4. 2017

Golden tale #5 (free coloring page)

Trošku mi ubehol čas od posledného príspevku, trošku viac. Mocem sa stále s diplomkou, ktorú nie a nie dokončiť. Nimrám sa v nej ako vo vianočnom kaprovi a to ju mám v podstate už hotovú, len proste... som lenivá ťapa, čo si budeme. Pamätám si ako som  písala bakalárku, kde som vetu po vete, odstavec po odstavci po sebe stále kontrolovala. Teraz?! Nacápem tam niečo a nech vykrvácajú oči tomu kto to bude čítať. Toto teraz tak aktuálne prežívam a všetko to ostatné čo prežíva študent piateho ročníka (ABSOLÚTNA PANIKA!!!!!!!!!!) Dúfam, že si peknejšie užívate jar ako ja.


A little time has passed since my last post, a little bit more. I'm working on my diploma thesis, which it not and not to finish. I just playing with it as with cold fish on a plate, and that's basically completed, just... I'm lazy. I remember how I wrote bachelor theses, where I controled sentence after sentence, section after section. And now?! I flap there whatever and so what, let get someone bleeding eyes, who will read it. Well, this is what I living now and all this stuff what feels every student of last grade (ABSOLUTE PANIC!!!!!!!!!!!!!) Hope you enjoy a spring, more than me.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára