6. 5. 2017

Delicate leaf illustrations by Helen Ahpornsiri
Lepiť lístky, kvetinky, či paprade na papier je tiež niečo čo mi sakra mohlo napadnúť aj skôr, ale tuto Helen Ahpornsiri ma už predbehla. Viac tvorby môžete pozrieť na webe, alebo Instagrame. Mimochodom jej dielka majú obvykle veľkosť zápalky, čo je celkom makačka, nie? P.S Diplomová práca napísaná, odovzdaná a mnohokrát prekliata!

To glue leafs, flowers or ferns is something what damn could get me earlier, but there Helen Ahpornsiri overtakes me. More her works you could see on web or Instagram. By the way, her masterpieces usually have a size of match-stick, what looks like pretty hard work, what you think? P.S Diploma thesis is finished, forwarded and many times damned! 

            Thisiscolossal

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára