14. 6. 2017

Find the voiceHoci tu už mám niekoľko postov, priznám sa, že stále si nie som istá čo a akým štýlom tu mám prezentovať. Aj keď som už prečítala asi tak trilión článkov na tému selfpromo či personal branding, môj online život stále nenašiel zmysel. Ako typický predstaviteľ introverta, ani na sociálnych sieťach sa necítim komfortne. Príde mi to exibionistické. Kde nájsť tú správnu mieru nebyť narcis, ale zároveň sa predať...?
Krízu podobného rázu mám aj vo svojej tvorbe, ale to trvá už niekoľko rokov, o tom pokoj. Tak začínam odznovu, ale to som už dávnejšie spomínala. Dnes takto letno, farebno a kvetinkovo, môže byť?

Although I had several posts here, I admit, still, I'm not sure what and how style I want to present myself. Even if I read like that billion articles about selfpromo or personal branding, my online life still doesn't find a point. As a typical representative of an introvert, also on social sites I feel uncomfortable. It looks so exhibitionistic for me. Where can I find a good measure as not be a narciss, but at the some to sell myself...?
The similar crisis I have in my creation, but that takes a longer time. So, I started from the bottom, as I mentioned in older posts. Thus today lightly, colored and flowery, can be?


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára