29. 8. 2017

Exhibition Nech šije!


"V kapitalismu jen některé ženy měly prostrědky, aby mohly pečovat o svůj zjev. V socialismu mohou o svou pleť a půvab pečovat všechy ženy dobrými kosmetickými výrobky za přístupné ceny."


Výstava Nech šije! v Slovenskej národnej galérii sa už síce skončila, ale  ja si ju určite rada znovu pripomeniem. Výstava mapovala slovenskú módu v rokoch 1945 – 1989. Pre mňa bola miestami roztomilá, vtipná, inšpiratívna ale aj smutná. Pre mamu bola hlavne smutná a to nemyslím v tom zmysle, že by jej tie časy chýbali...
Výstava bola svižná, okrem samotného oblečenia, tu bolo množstvo časopisov, fotografií, plagátov a ilustrácií,  moje srdce len tak pišťalo...! Musím sa priznať, že som možno ešte trošku viac toho čakala, viac ukážok, minimálne z toho čo som počula a čo si ja ešte matne pamätám, ale nevadí, je zas pravda že, nemám rada zdĺhavé výstavy...
Čo ma inšpirovalo o to sa s vami podelím na fotografiách. A vy ste boli? Čo vás najviac zaujalo? Nijaký tip na zaujímavú výstavu v najbližšej dobe...?

The exhibition Nech šije! In Slovak national gallery is over, but surely I glad to remind it again. Exhibition mapped the Slovak fashion in 1945 – 1989 years. Some things were cute, funny, inspiring, but sad too. For my mom, it was mainly sad and I don't think it in the sense, that times miss her...
An exhibition was lithe and besides clothing, there was plenty of magazines, photographies, posters, and illustrations, so my heart just shrieking. I must tell, I was waiting to find more things there, which I remember from my childhood or I was listening from mom and grandma. But never mind, on the other hand, I don't like neverending exhibitions...
What inspired me you can see the photos. And you were there? What inspired you? Any tip for interesting exhibition in near days?


                       "O čo je prázdnejšia mužova hlava, o to krikľavejšia je farba jeho ponožiek."
5. 8. 2017

Bohemian luxury of interiors by Annabell Kutucu

Annabell Kutucu dekoruje ako súkromné bytíky, tak i hotelové rezorty. Na jej prácu neustále niekde natrafím vo vodách internetu a pokaždé premýšľam, že by nebolo zlé trochu viac šetriť na dovolenku...alebo zarábať ako normálny človek, že áno. 
Jej poňatie interiéru je originálne, citlivo mieša tradičné trendy s modernými a využíva najmä prírodné materiály. Krása, nevedela som sa rozhodnúť, ktorý jej projekt mám vybrať! Nakoniec som vybrala hotel „Scorpios Mykonos“ ale vy si jej ďalšie práce môžete pozrieť na jej webe alebo Behance.

Annabell Kutucu decorates as private flats as well as hotel resorts. Oftentimes I stumble on her works somewhere in waters of the internet and every time I was thinking that it would not be bad to save a little more on vacation... 
Her view of the interior is unique, sensitively mixture traditional trends with modern and mostly use natural materials. Magnificence, I could not decide which project I have to choose! At last, I chose hotel „Scorpios Mykonos“ but you could check her others works on web or Behance.