5. 8. 2017

Bohemian luxury of interiors by Annabell Kutucu

Annabell Kutucu dekoruje ako súkromné bytíky, tak i hotelové rezorty. Na jej prácu neustále niekde natrafím vo vodách internetu a pokaždé premýšľam, že by nebolo zlé trochu viac šetriť na dovolenku...alebo zarábať ako normálny človek, že áno. 
Jej poňatie interiéru je originálne, citlivo mieša tradičné trendy s modernými a využíva najmä prírodné materiály. Krása, nevedela som sa rozhodnúť, ktorý jej projekt mám vybrať! Nakoniec som vybrala hotel „Scorpios Mykonos“ ale vy si jej ďalšie práce môžete pozrieť na jej webe alebo Behance.

Annabell Kutucu decorates as private flats as well as hotel resorts. Oftentimes I stumble on her works somewhere in waters of the internet and every time I was thinking that it would not be bad to save a little more on vacation... 
Her view of the interior is unique, sensitively mixture traditional trends with modern and mostly use natural materials. Magnificence, I could not decide which project I have to choose! At last, I chose hotel „Scorpios Mykonos“ but you could check her others works on web or Behance.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára